નથી સમજાતું મને

breakup

નથી સમજાતું મને

શું ઘડૂ ઘટનાક્રમ સમજાવવા તને

કદાચ નહી રહે શકે સબંધ વધારે
કારણ તુ નથી મારી કતારે

મારી મજા છે તરવાની દરીયામાં
અને તુ સંતુષ્ઠ છે, છબછબિયામા

છે મજા અલગ થવામાં
નથી સમય તારી ચાહનામા

જો હોય પ્રેમનો અંકિત
તો પરીણામ હશે વિપરીત

નથી દોષ તારો કે મારો
સમય જ છે અઘરો

મારી શૈલીમાં જ છે બીજી અસર
આથી મારી રહી હશે કશર

                                             –      ક્ષીરપ ભુવા

Advertisements

Published by

Bhuva Kshirap

સતત કંઇક નવું મેળવવા અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે મહેનત કરવી એ મારો શોખ છે...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s